ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Η ανάρτηση των αρχείων θα γίνει στο μάθημα ” Κατάθεση Διπλωματικών 2020-2021″ (https://esclass.uop.gr/courses/MAPM173/) στην ενότητα εργασίες.

Υπάρχουν δύο εργασίες, μία για το αρχείο της Διπλωματικής εργασίας  σε μορφή pdf και μία για το αρχείο παρουσίασης της Διπλωματικής εργασίας, επίσης σε μορφή pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28/2/2022

Παρουσιάσεις διπλωματικών : Μάρτιος 2022