ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 3ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020  έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στο email: gian@uop.gr.
Α) Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της τρίτης δόσης διδάκτρων
στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0373)