ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου  2020 έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 .

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με email στο gian@uop.gr

  •  φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της πρώτης δόσης διδάκτρων ύψους 1.100,00 ευρώ, στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0373)
  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020