ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (econ@uop.gr)  ή με φαξ: 2710230139 στη Γραμματεία του Τμήματος, από Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 για να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται).

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 12/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία από τις 10:00-11:30 της ίδιας ημέρας προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα.