ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  30 Μαρτίου 2020  έως την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, gian@uop.gr.
Α) Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της τρίτης δόσης διδάκτρων
στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0373)