Τηλ : 2710230123-128 | ESCLASS

(28-05-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Βασικές Οικονομικές Αρχές για Δημόσιους Οργανισμούς & Επιχειρήσεις»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η εξέταση του μαθήματος

«Βασικές Οικονομικές Αρχές για Δημόσιους Οργανισμούς & Επιχειρήσεις» μεταφέρεται τη Δευτέρα 22/06/2015

και ώρα 15:00-17:00

Close Menu