ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά (dpsihog@uop.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος, από Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 έως και Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 την αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται).

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 02/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία από τις 10:00-11:30 της ίδιας ημέρας προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα.

 

ΑΙΤΗΣΗ