(30-10-2014) ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΔΥΔΟΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών», με διδάσκοντα τον κ. Ευαγγελόπουλο, αναβάλλεται την Τρίτη 4-11-2014 και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 10-11-2014 και ώρα 18:00-21:00

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών» με διδάσκοντα τον κ. Αγγελίδη, αναβάλλεται τη Δευτέρα 10-11-2014 και θα αναπληρωθεί την Τρίτη 4-11-2014 και ώρα 18:00-21:00