(30-10-2014) Ανακοίνωση Ευαγγελόπουλος

Τα μαθήματα του κυρίου Ευαγγελόπουλου αναβάλλονται την Δευτέρα και Τρίτη, 3-11 και 4-11