ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΟΕ» θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στην γραμματεία την Διπλωματική τους Εργασία (Γραμματεία ΠΜΣ ΟΔΔΥΟΕ – Θέση Σέχι Πρώην 4ο Πεδίο Βολής ΤΚ 22100 Τρίπολη), σε έντυπη (3 αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή (cd). Επίσης παρακαλώ για την συμπλήρωση και αποστολή του επισυναπτόμενου εντύπου άδειας ηλεκτρονικής διάθεσης τεκμηρίου. Η ημερομηνία της υποστήριξης θα ανακοινωθεί.