Διπλωματικές Εργασίες – Ηλεκτρονικές Δηλώσεις

Διπλωματικές Εργασίες – Ηλεκτρονικές Δηλώσεις

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εγγραφούν στο 3ο εξάμηνο να συνδεθούν στο link  https://esclass.uop.gr/epilogis/ επιλέγοντας από το μενού «Διπλωματικές Εργασίες» έως τις 15/06/2021 και να δηλώσουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας με 4 πιθανούς επιβλέποντες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα προβεί στην τελική ανάθεση επιβλέποντος Καθηγητή στην κάθε διπλωματική.