Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 έως την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με email στο econ@uop.gr ή με fax: 2710230139:

  • ένα (1) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της πρώτης δόσης διδάκτρων ύψους 1.200,00 ευρώ, στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0065)
  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)

Αίτηση εγγραφής