ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

      ΤΡΙΠΟΛΗ 31.05.2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (dpsihog@uop.gr) ή με φαξ: 2710230139 στη Γραμματεία του Τμήματος, από Πέμπτη 01 Ιουνίου 2017 έως και Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017 για να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται).

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 23/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία από τις 10:00-11:30 της ίδιας ημέρας προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα.

ΑΙΤΗΣΗ