ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα του κ. Ευαγγελόπουλου στις 31/10 (Δευτέρα) και ώρα 18.00 αναβάλλεται. Την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του κ. Αγγελίδη. Η διάλεξη του κ. Αγγελίδη στις 1/11 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το μάθημα του κ. Αγγελίδη στις 8/11 (Τρίτη) και ώρα 18.00 αναβάλλεται. Την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του κ. Ευαγγελόπουλου. Η διάλεξη του κ. Ευαγγελόπουλου στις 7/11 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.