ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου  2020 έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 . Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 3ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020  έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εγγραφούν στο 3ο εξάμηνο να καταθέσουν συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο email : gian@uop.gr  το επισυναπτόμενο έντυπο δήλωσης προτίμησης θέματος από την Τρίτη 1/9/2020 έως την…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» έως τις 21-08-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το  3ο εξάμηνο του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» θα πρέπει να αποστείλουν…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ