Εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2016 έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Φοιτητές που δεν θα εγγραφούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, διαγράφονται και την θέση τους καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  • ένα (1) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της πρώτης δόσης διδάκτρων ύψους 1.200,00 ευρώ, στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0065)

Ώρες εγγραφών: 13:00-15:30