ΕΓΓΡΑΦΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΔΔΥΔΟΕ

ΕΓΓΡΑΦΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΔΔΥΔΟΕ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 3ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  21 Οκτωβρίου 2019  έως την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, gian@uop.gr.
Α) Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της τρίτης δόσης διδάκτρων
στο λογαριασμό: 5503-049940-009,  IBAN : GR94 0172 5030 0055 0304 9940 009, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0373)

Β) Το έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας συμπληρωμένο το οποίο         επισυνάπτεται.

Γ) Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.