ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου των ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ και ΟΑ

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

αρχίζουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

(σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου)