(14-01-2015) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να βαθμολογηθούν για τη Διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2014-15, θα καταθέτουν τη Διπλωματική τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος (σε τρία αντίτυπα – με θερμοκόλληση και όχι σπιράλ – και ένα cd) και οι παρουσιάσεις αυτών θα πραγματοποιηθούν στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.