ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων»   θα διεξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (  Ισόγειο -Κτίριο Β), βάσει του προγράμματος που παρουσιάζεται παρακάτω.

Διευκρινίζεται ότι η ημέρα και η ώρα συνέντευξης είναι καθορισμένη και δεν μπορεί να αναβληθεί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιθυμητή ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα συνέντευξης.

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων