ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 09-07-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 09-07-2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί  φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (gian@uop.gr)  στη Γραμματεία του Τμήματος, από Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 έως και Κυριακή 13 Ιουνίου 2021  αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται).

Επιπλέον θα πρέπει να  συμπληρωθεί  το ερωτηματολόγιο αποφοίτων στο παρακάτω link 

https://esclass.uop.gr/axiologisi/

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 διαδικτυακά.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για το link σύνδεσης στην τελετή.