ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου για τον προγραμματισμό του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-20 του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» παρακαλώ να αποστείλετε συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο με τα μαθήματα επιλογής στο email: gian@uop.gr έως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020.

Σας επισημαίνεται ότι για να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής θα πρέπει να δηλωθεί από ικανοποιητικό αριθμό φοιτητών.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν μάθημα που δεν θα συμπληρώσει ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων θα ειδοποιηθούν εκ νέου από την Γραμματεία ώστε να επιλέξουν κάποιο από τα μαθήματα επιλογής που θα διδαχθούν.