ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική» με διδάσκοντα τον κ. Αγγελίδη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/09/2019 και ώρα 15:00-17:00.

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» έως τις…

Continue Reading Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λήψη Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020…

Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προκειμένου για την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ

Ανακοίνωση Σκίντζη – Εξετάσεις Μαθημάτων

Οι εξετάσεις στο μάθημα Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών θα πραγματοποιηθούν στις 26/6/2019 στις 15:00-17:00. Οι εξετάσεις στο μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων θα πραγματοποιηθούν…

Continue Reading Ανακοίνωση Σκίντζη – Εξετάσεις Μαθημάτων