(14-01-2015) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να βαθμολογηθούν για τη Διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2014-15, θα καταθέτουν τη Διπλωματική τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος (σε τρία αντίτυπα – με θερμοκόλληση και όχι σπιράλ … Περισσότερα(14-01-2015) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ

(24-12-2014) Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού 2014-15 “Το πρόγραμμα της εξεταστικής ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω των εθνικών εκλογών”

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού 2014-15 “Το πρόγραμμα της εξεταστικής ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω των εθνικών εκλογών”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2015 ¨ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-18:00  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ». ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-21:00 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

(30-10-2014) ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΔΥΔΟΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το μάθημα «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών», με διδάσκοντα τον κ. Ευαγγελόπουλο, αναβάλλεται την Τρίτη 4-11-2014 και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 10-11-2014 και ώρα 18:00-21:00.  Το μάθημα «Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών» με διδάσκοντα τον κ. Αγγελίδη, αναβάλλεται τη … Περισσότερα(30-10-2014) ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΔΥΔΟΕ